Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 24/12/2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng các đảng viên là công chức giữ chức vụ lãnh đạo tại đơn vị.

Tại Hội nghị các đại biểu nghe Dự thảo báo cáo tổng kết và nghe 04 ý kiến tham luận của các chi bộ để đi đến thống nhất đánh giá, ghi nhận kết quả của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, chỉ ra những hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc, nâng cao chất lượng đảng viên.

Trong năm 2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong năm, không có đồng chí nào vi phạm Điều lệ Đảng, quy định của ngành, cơ quan đơn vị. Cán bộ đảng viên, công chức trong cơ quan được tạo điều kiện về mọi mặt để tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể, các phong trào do Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phát động. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gia trên địa bàn được giao quản lý, góp phần ổn định, phát triển thị trường.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, tồn tại: Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy trực thuộc còn lúng túng, việc chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau các cuộc kiểm tra, giám sát có lúc còn chưa thường xuyên, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký “làm theo” Bác còn chậm tiến độ so với kế hoạch,………

Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Cục trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị đã thống nhất xác định nhiệm vụ công tác năm 2022 đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; Tập trung, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhằm trẻ hóa và nâng cao trình độ của đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của ngành; Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn được giao quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Cục trong năm 2021. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn khóa 2021-2025 và triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả theo từng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng, đặc biệt là tạo điều kiện để chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Cựu Chiến binh, đại hội Đoàn Thanh Niên diễn ra trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan phát biểu tại Hội nghị

         Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dương – Bí thư Đảng ủy Cục, Quyền Cục trưởng nhấn mạnh các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, trong sạch, vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

           Đồng chí Đinh Văn Dương – Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Cục QLTT tỉnh Hà Nam