Hoạt động

Hà Nam: Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam ký Quyết định số 501/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022