Hà Nam: Hội nghị công khai bản kê khai, tài sản, thu nhập năm 2021

Sáng ngày 24/12/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị công khai bản kê khai, tài sản, thu nhập năm 2021

Thực hiện Công văn số 2801/TCQLTT- TCCB, ngày 14/12/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc hướng dẫn thực hiện công tác Kê khai tài sản thu nhập năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 481/KH-CQLTT ngày 20/12/2021 về thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung của cán bộ công chức năm 2021.

 Theo đó, sáng ngày 24/12/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị công khai bản kê khai, tài sản, thu nhập năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đội và đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cục.

 Hội nghị diễn ra đảm bảo về trình tự thủ tục, công khai, minh bạch theo quy định, qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho công chức là đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo trung thực, khách quan, giúp cho tổ chức, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân để thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Cục QLTT Tỉnh Hà Nam