chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM

Địa chỉ: Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong- Tp Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351 3856 737

Fax: 0351 3856 737

Email: qltthanam@gmail.com

Website: http://hanam.dms.gov.vn/